Regulament concurs ”From Selfie to Wefie”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”From Selfie to Wefie” (denumit in continuare ”Concursul”) este Interact Business Communications (denumit in continuare ”Organizatorul”), cu sediul in Bucuresti, Strada Caloian Judetu nr. 3A. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 05 februarie – 30 aprilie 2018 pe pagina de Facebook Interact Romania, https://www.facebook.com/interact.romania

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, participante la cursurile organizate de Interact Business Communications, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati sau colaboratori ai Organizatorului. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti crea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.

 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina Interact Romania de pe Facebook. Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 05 februarie – 30 aprilie 2018, astfel:

Fac un wefie împreună cu colegii lor când participă la unul dintre cursurile Interact.

Postează fotografia pe Facebook, împreună cu un check-in la Interact Romania și un tag al celor care apar în poză.

Folosesc hashtag-urile #enjoydevelopingtogether, #enjoyworkingtogether, #enjoycollaborating

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se va acorda ca premiu către fiecare participant dintre cele 3 poze castigatoare unul dintre cursuri:

– Participare la un curs din calendarul de cursuri deschise al Interact pentru anul 2018

– Profil personal Emergenetics®

– Sesiuni de Coaching

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorți, prin intermediul unei platforme specializate, Random.org. Toti participantii la concursul ”From selfie to wefie” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului pe data de 07 mai 2018 dupa incheierea Concursului, astfel: li se va afisa numele pe pagina Interact Romania de pe Facebook intr-o postare dedicata.

In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator prin acelasi mecanism, acesta va extrage altii noi. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

 

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil de orice consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

 

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 30 aprilie 2018, ora 23.59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook a Interact Romania. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/interact.romania

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Interact Romania si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

Posted in Uncategorized